Menu


Úvod » Kovohutě

Kovohutě

''

V roce 2007 zfúzovaná společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. v současnosti sestává z následujících divizí:

divize Čelákovice - v roce 2013 došlo k úplnému zastavení výroby
divize Mníšek
- v roce 2013 došlo k úplnému zastavení výroby
divize Jablonec -
v roce 2016 došlo k úplnému zastavení výroby

Řízení holdingu je nyní centralizováno do divize v Jablonci, čímž se optimalizovaly a zjednodušily rozhodovací i správní procesy pro celý holding.

Divize Čelákovice a Divize Mníšek

V případě zájmu o technologická zařízení dříve využívaná k výrobě kontaktujte JUDr. Jaroslava Krbka na tel.: +420 543 514 524, +420 602 519 761, e-mail: krbek@demontagroup.cz.

V případě zájmu o pronájem hal, ploch či kanceláří kontaktujte společnost HEIM Trade SE (www.heimtrade.cz).

 

Divize Jablonec

''Slévárna Jablonec nad Nisou je nástupnickou organizací části firmy TTP Elitex n. N. Vznik společnosti je datován 1. říjnem 2000, kdy se stala součástí společnosti Kovohutě Mníšek a.s.

Rozhodujícím předmětem činnosti je výroba tlakových odlitků z Al-slitin. Současné výrobní zařízení je schopno zajistit objem výroby téměř 100 tun odlitků s maximální hmotností do 3 kilogramů jednotlivého odlitku. Kontinuálně je společnost schopna zajišťovat celou škálu možností povrchových úprav odlitků.

Prezentační video kovohutí můžete zhlédnout ZDE.

 

ALUTHERM CZ s.r.o.

Společnost ALUTHERM CZ s.r.o. byla založena v r. 1994 jako společný podnik Kovohutí Mníšek a.s. a Alutherm Ltd., Izrael. V roce 1998 došlo k převodu všech vlastnických práv a podílu společníka Alutherm Ltd., Izrael na nového společníka Societe Anonyme des Minerais, Lucembursko.

Hlavní činností firmy je od vzniku společnosti především výroba hliníkových granálií a prášků z recyklovaného tenkostěnného Al odpadu. Pro výrobky je charakteristická vysoká kvalita co do obsahu Al i nežádoucích příměsí.

Dodávky vstupních surovin jsou realizovány z převážné části nákupem od zahraničních dodavatelů - cca 80% (odpadní Al folie). Zbývající část pochází od domácích dodavatelů hliníkového šrotu (Al fólie, plechy a profily).