Menu


Úvod » Zberné suroviny

Zberné suroviny

Zberné suroviny a.s. je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia.

Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírily možnosti spolupráce s partnermi v rámci Európskeho spoločenstva.

Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok.