Zahájen vzdělávací projekt OPLZZ

V brněnském SD KOVOŠROT s.r.o. byl zahájen vzdělávací projekt „Rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání jako akcelerátor růstu„.  Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Projektu se účastní celkem 10 společností v rámci holdingového uskupení DEMONTA Trade SE.

Cíl projektu:

Klíčovým záměrem projektu je vybudování společného systému rozvoje lidských zdrojů, který povede ke zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů, jehož konečný efekt bude mít vliv na posílení konkurenceschopnosti společností.

Více informací lze získat z webových stránek SD KOVOŠROT s.r.o.

COMMENT
NAME
EMAIL

Back to top: