DRUSO spol. s r.o.

Vznik firmy DRUSO spol. s r.o., Plzeň spadá do roku 1990,  kdy byla zapsána jako společnost zaměřující se na nakládání s kovovými odpady, a to železnými i barevnými kovy. V průběhu následujících let v souvislosti s dalším růstem výroby vznikla potřeba rozšíření technologického parku především o manipulační a úpravárenskou techniku, i technologie určené pro třídění a úpravu kovových odpadů (např. plazmové řezání kovů, lisování a pod.)

Dopravní i manipulační technika je jádrem nabídky rychlých a efektivních služeb pro dodavatele kovového odpadu, na něž navazuje výrobní technologií třídícího a zpracovatelského procesu, jehož výsledkem je kvalitní železný a litinový šrot i suroviny pro hutní výrobu z neželezných kovů.

Společnost je vybavena nejmodernější technikou na zpracování kovového odpadu – mobilním nůžkolisem Copex 500t .

Vstup společnosti do skupiny firem DEMONTA Trade SE se datuje do roku 2006, kdy společnost Druso spol. s r.o. do skladby portfolia kapacit na mapě České republiky v západočeském kraji z pohledu rozmístění výkupních a zpracovacích kapacit.

Web: www.druso-plzen.cz

Back to top: