O nás

Historie společnosti

Na počátku stála obchodní společnost DEMONTA BRNO, v.o.s., založená roku 1990 jako ryze česká firma, která při svém dalším vývoji zaujala jedno z předních míst v oblasti nákupu, zpracování a prodeje kovového odpadu všech druhů a jakostí na tuzemském trhu.

Od vzniku společnosti DEMONTA BRNO, v.o.s. došlo k velmi rychlému a dynamickému rozvoji nejen firmy samotné, ale rovněž dalších firem v rámci budoucího uskupení, které postupně vznikaly na území bývalé ČSFR. Z tohoto důvodu byla založena v roce 1992 dceřiná společnost SD Obchodní společnost s.r.o. s účastí zahraničního partnera, společnost Scholz AG.

Ke vzniku akciové společnosti DEMONTA Trade a.s. vedla partnery okolnost nevhodnosti v.o.s. k záměrům pro další obchodní aktivity i budoucí strategii společnosti.

V současnosti dochází k postupné restrukturalizaci uskupení v souladu s požadavky moderního řízení společnosti – jak ve výrobních společnostech, tak i na straně holdingu se vytváří nová centralizovaná správní struktura. 

Zmíněný trend byl rovněž podpořen i snahou o expanzi na evropské trhy, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. DEMONTA Trade a.s. se proto rozhodla v letech 2003 – 2006 provést postupnou proměnu uskupení v moderní holdingovou společnost.

V květnu roku 2007 v souladu s novou evropskou legislativou implementovanou v ČR došlo k transformaci na evropskou společnost – DEMONTA Trade SE.

Základem úspěšného managementu holdingového koncernu je vstřícné jednání vůči zákazníkům, moderní zpracovatelské technologie, dostatečné zázemí strojů a technologických zařízení a v neposlední řadě i vlastní
know-how.

Exportní kontrakty jsou se zahraničními partnery uzavírány dlouhodobě – zejména v Německu, Polsku, Slovensku a Rakousku. 

Dovoz komodit a vývoz produktů si společnost DEMONTA Trade SE zajišťuje vlastními prostředky. 

Cenová politika společnosti se řídí tržními cenami za kovové odpady a polotovary z barevných kovů dle vývoje na London Metall Exchange; dle cen na světovém a evropském trhu s železnou substancí s návazností na tuzemský trh.

Sortiment obchodovaného materiálu se řídí českými a mezinárodními technickými normami, přičemž jsou často v rámci dohody se zákazníkem zohledňovány speciální individuální požadavky, které se mnohdy odlišují od normativních nařízení.

Back to top: