BRNIE

Obchodní jméno naší společnosti vychází z původního praslovanského slova označujícího kal či špínu. Snažíme se být nápomocni našim zákazníkům v řešení problematiky nakládání s odpady. Poskytujeme služby právnickým osobám i obcím a nabízíme jim řešení, jak ekologicky a ekonomicky odstranit odpad, který vznikl jejich vlastní činností nebo na území jejich obce.

Klademe důraz na to, aby veškeré aktivity probíhaly v souladu s životním prostředím a nevznikaly tak nové ekologické zátěže, které by negativně ovlivňovaly naši přírodu. Naším cílem je spokojený zákazník, který ví, že s odpadem, který nám předá, bude profesionálně naloženo a nebude jen bezúčelně odstraněn skládkováním.

Společnost v kooperaci se svými sesterskými společnostmi realizuje řadu projektů v recyklaci v souladu se svým zaměřením. Nově chystá třídící a separační linku na plastový a papírový odpad v Mníšku pod Brdy.

Více informací: www.brnie.cz

Back to top: