PATRIA Kobylí

Akciová společnost PATRIA Kobylí je s cca 150 zaměstnanci velmi významným zaměstnavatelem v obci Kobylí a přilehlém okolí. Svým podnikatelským zaměřením navazuje na dřívější hospodaření zemědělského družstva. Výčet aktivit je poměrně široký a lze jej shrnout do pěti „oblastí podnikání“, jak jsou prezentovány zde na hlavním firemním webu: zemědělská výroba a sady (tradiční rostlinná i živočišná výroba, výroba krmiv, pěstování ovoce v čele s meruňkami), vinařství (pěstování hroznů i výroba vína), výroba plastových konstrukcí (bazény, ČOV, jiné nádrže a výrobky), prodejna hospodářských potřeb a v neposlední řadě pak penzion s mnoha doplňkovými a návaznými službami. Provoz masné výroby (dříve šestou oblast podnikání) jsme byli v roce 2018 nuceni z ekonomických důvodů ukončit, nicméně zánovní prodejna masa a uzenin je zákazníkům nadále k dispozici, nyní provozovaná smluvním nájemcem.

Své podnikání provozujeme ve čtyřech areálech na různých místech obce Kobylí, která leží v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Jde o hlavní areál, areál živočišné výroby, areál sadů a areál sklepního hospodářství. Polnosti, vinice a sady se rozkládají na katastru obce a částečně též na katastrech obcí okolních. Ve společnosti je zaveden divizní způsob řízení s vysokou mírou samostatnosti jednotlivých divizí a jejich vedoucích. Své dotazy a požadavky týkající se jednotlivých činností proto směřujte přímo na kontakty uvedené v daných sekcích.

Web: www.patriakobyli.cz

Back to top: