Certifikace a politika

Certifikovaný výrobní proces je pro společnost DEMONTA Trade SE jedním z prioritních projektů, který se snaží v dlouhodobém výhledu řešit. Za touto snahou se ukrývá především nabídka co nejkvalitnějších služeb zákazníkům potvrzených nezávislou normativní institucí, což je v současné době nepostradatelnou charakteristikou fungování moderní společnosti, především v kontextu jednotného evropského trhu.

Předpokládá se též postupný přechod velkých odběratelů kovového odpadu, jakožto druhotné suroviny, k dodavatelům, jež jim dokážou zajistit dodávky v kontextu požadované kvality v souladu s vytýčenými cíli deklarovanými normou.

V uskupení DEMONTA Trade SE jsou od roku 1998 v rámci certifikace dle normy EN ISO 9001 od společnosti TÜV NORD splňovány nejnáročnější požadavky na kvalitu dodávaných výrobků.

Systém kvality nyní pokrývá všechny významné zpracovatele kovového odpadu holdingu DEMONTA Trade SE (tj. všechny výrobní jednotky – kovošroty a také výrobu a servis biologických čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, bazénů a plastových konstrukcí ve společnosti PATRIA Kobylí, a.s.) – a je chápán jako záruka toho, že je společnost schopna zajistit, aby výrobní proces probíhal podle přesně zdokumentovatelných postupů a jejich dodržováním a kontrolou byl  zaručena stálost kvality výrobků. Prioritním aspektem celého systému kvality je však především spokojenost zákazníka a splnění všech jeho náročných požadavků na podmínky výrobního procesu i finální produkt v souladu s danými potřebami.

Politika kvality

V návaznosti na dlouhodobou strategii vedení uskupení DEMONTA Trade SE podporuje zavedený, procesně orientovaný systém managementu kvality splňující požadavky normy EN ISO 9001:2015. Níže naleznete kompletní zpracovanou Politiku kvality uskupení DEMONTA Trade SE.

Politika kvality DEMONTA Trade SE
Back to top: