ALUTHERM CZ

Společnost ALUTHERM CZ s.r.o. byla založena v r. 1994 jako společný podnik Kovohutí Mníšek a.s. a Alutherm Ltd., Izrael. V roce 1998 došlo k převodu všech vlastnických práv a podílu společníka Alutherm Ltd., Izrael na nového společníka Societe Anonyme des Minerais, Lucembursko.

Hlavní činností firmy je od vzniku společnosti především výroba hliníkových granálií a prášků z recyklovaného tenkostěnného Al odpadu. Pro výrobky je charakteristická vysoká kvalita co do obsahu Al i nežádoucích příměsí.

Dodávky vstupních surovin jsou realizovány z převážné části nákupem od zahraničních dodavatelů – cca 80% (odpadní Al folie). Zbývající část pochází od domácích dodavatelů hliníkového šrotu (Al plechovky, víčka, žaluzie a profily). Společně se sesterskou společností Brnie s.r.o. se podílí na sběru, zpracování a recyklaci kávových kapslí pro společnost Nespresso v České republice a na Slovensku.

Web: www.alutherm.cz

Back to top: