Metalšrot Tlumačov, a.s.

Web: www.metalsrot.cz

Akciová společnost Metalšrot Tlumačov byla založena v květnu 1992 v první vlně kupónové privatizace a patří mezi jeden z největších a nejlépe vybavených provozů, zabývající se výkupem železného šrotu a barevných kovů, jeho zpracováním a následným prodejem upraveného železného šrotu i barevných kovů. Kapacitní možnosti společnosti jsou cca 200.000 tun upraveného vsázkyschopného železného šrotu a barevných kovů za rok.

Společnost vlastní kromě běžných strojů a technologických zařízení i speciální zařízení na drcení a separaci lehkého kovového odpadu – především autovraků, bílé kuchyňské techniky, elektro-spotřebičů a měděných a hliníkových kabelů. Projekt a výstavba nového zařízení proběhla v roce 2023 ja nyní nejmodernější zpracovací zařízení sui generis v rámci České republiky, splňující přísná kritéria pro ochranu životního prostředí.

Likvidace autovraků je prováděna v rámci uzavřeného cyklu – od převzetí vozidla na shromažďovacím místě, přes odstranění nebezpečných látek z autovraků až po konečnou fyzickou likvidaci na drtícím a separačním zařízení.

V rámci zkvalitnění služeb Metalšrot Tlumačov získal v roce 1998 certifikát systému kvality EN ISO 9001 o zavedení a používání systému zaručující kvalitu v oboru: nákup, zpracování a prodej kovových odpadů. Velká pozornost je však věnována i oblasti ekologie – jsou zpracovány veškeré legislativní podklady dle platných zákonů a následně zavedeny do běžné činnosti společnosti. Logickým krokem bylo v roce 2002 získání certifikátu dle EN ISO 14 001, kterým se potvrzuje zavedení a používání systému environmentálního managementu v oboru nákup, zpracování a prodej kovových odpadů.

Back to top: