Úspory energií v SD-Kovo

Projekt je svým charakterem v souladu s rozvojovou strategií společnosti SD – Kovo Mladá Boleslav, a.s. ,je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, a to v oblasti realizace energeticky a ekologicky úsporných opatření spojených se zpracováním kovových odpadů a barevných kovů, papíru a autovraků.

Předmětem projektu je zavedení energetických úspor spočívajících v rekonstrukci jeřábových strojů a venkovního osvětlení v areálu společnosti. Projekt bude řízen v souladu s podmínkami udržitelnosti vyplývajících z povinností příjemce dotace OP PIK.

Udržitelnostprojektu s názvem „ Úspory energií v areálu SD – Kovo Mladá Boleslav, a.s.“ je zajištěna pomocí následujících pozitivních faktorů:

  • úspora energie o 2 244 GJ/rok, což představuje snížení o 81,9 % oproti současné spotřebě energií, díky zapracování navrhovaných opatření v energetickém posudku;
  • úspora nákladů na energie ve výši min. 1 461,7 tis. Kč ročně;
  • snížení zatížení životního prostředí v důsledku snížení produkce emisí CO2 o 96,8 t/rok;

Prostřednictvím projektu je provedena:

  • Rekonstrukce jeřábových strojů spočívající v instalaci nového elektrického jeřábového stroje,který kapacitně zvládne přeložit do přistavených vagonů a nákladních vozidel předpokládaný objem kovového odpadu z výroby společnosti Škoda Auto a.s.;
  • Rekonstrukce venkovního osvětlení v podobě instalace nové osvětlovací soustavy na bázi LED technologie, která lemuje areál a svítidel umístěných na budovách.

Ukázka z montáže nového jeřábového stroje:

COMMENT
NAME
EMAIL

Back to top: