Drtící a separační linka ve společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.

V první polovině roku 2023 byl dokončen projekt výměny hlavní technologie, drtící a separační linky na zpracování autovraků a lehkého kovového odpadu v hlavním zpracovatelském závodě společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. (www.metalsrot.cz)

Projekt na základě úspory elektrické energie společnost financovala částečně z vlastních zdrojů, za pomoci bankovního financování a v neposlední řadě i díky podpoře z programu OPPIK z dílny MPO. Náklady na vybudování hlavní linky a technologicky navazujících zařízení na odprášení a následné roztřídění přesáhly 100 milionů korun, jedná se o v současnosti nejmodernější linku na zpracování autovraků v České republice, splňující vysoké standardy spojené s požadavky kladenými na zajištění oběhového hospodářství v ČR a EU.

Linka ve srovnání s její předchozí technologií drcení je efektivnější, kapacitně zpracuje cca 30t/hod a například zpracování drcením 1 vraku vozidla trvá cca 8 vteřin. Následuje separační proces, kde je podrcená substance roztříděna na jednotlivé komodity, dále využitelné ve zpracovatelském průmyslu

Předpokládaná energetická úspora dosahuje cca 40 %, bude dále pečlivě ověřováno v rámci prvního roku provozu.

COMMENT
NAME
EMAIL

Back to top: